Współczynnik odbicia światła

Jeżeli światło pada na granicę dwóch ośrodków to ulega zarówno odbiciu na powierzchni granicznej jak i załamaniu przy przejściu do drugiego ośrodka.
odbicieDefinicja IESNA: stosunek odbitego strumienia świetlnego do padającego strumienia świetlnego.

Wartości współczynnika odbicia procentowo określają ilość światła odbitego od powierzchni, różnica jest absorbowana lub przepuszczana przez powierzchnię.

Niektórzy producenci opraw podają często tablice sprawności oświetlenia dla pomieszczeń o różnej geometrii (wyrażonej przez współczynnik pomieszczenia – umowny wskaźnik liczbowy charakteryzujący jego kształt) oraz różnych współczynnikach odbicia sufitu, ścian i podłogi.

Prawo odbicia: Promień padający, promień odbity i normalna do powierzchni granicznej wystawiona w punkcie padania promienia leżą w jednej płaszczyźnie i kąt padania równa się kątowi odbicia i = r.

Współczynnik odbicia powszechni stosowny jest również jako kryterium oszacowania wartości odbłyśników oprawy oświetleniowej.

Współczynnik odbicia światła tego półprzezroczystego szklanego elementu wynosi 80%. Zauważ, że kąt padającego promienia jest identyczny, jak kąt promienia odbitego.

Wybrane typowe wartości współczynnika odbicia światła dla powierzchni pokojowych:

  • białe podwieszane sufity modułowe – 70 do 80 %
  • jasno kolorowe ściany – 40 do 60 %
  • dywany – 15 do 30%

Wybrane typowe wartości współczynnika odbicia dla odbłyśników oprawy oświetleniowej:

  • wysokogatunkowa biała farba – 90%
  • srebrna błona (warstwa, folia) – 95%
  • wysoko odblaskowe aluminium – 85%
  • ulepszone (wzmocnione) odblaskowe aluminium – 95%

Źródła:
www.mrj-recycling.com.pl