Co nam zostawił To Sejong ?

sekstantTo Sejong (1397-1450) (czyt. Sedzong) był trzecim synem T’aejonga, i Min-si. Był inteligentny, dużo się uczył i miał pamięć absolutną (rzadko zapominał). Czytał prawie wszystkie książki filozoficzne, klasyczne i historyczne aż do zrozumienia (podobno niektóre po kilkaset razy). Po jakimś czasie ojcu przestało się podobać, że syn tak dużo czasu poświęca czytaniu książek i nauce. Rozkazał więc aby zabrano mu wszystkie książki. Ludzie którzy to zrobili zapomnieli jednak o jednej, pt. „Listy On-Su”, a czytanej przez niego najczęściej. W roku 1408 został nominowany na Księcia Ch’ungyong (zn.Lojalny pokój) oraz wziął ślub z o 3 lata starszą Sim-si. W roku 1413 (gdy miał 16 lat) otrzymał tytuł wielkiego księcia. W pięć lat później (1418 r.) ogłoszono go następcą tronu na niekorzyść starszego brata Yangnyong. 8 VIII 1418 roku doszło do oficjalnego przekazania władzy królewskiej Sejongowi, którą sprawował, aż do śmierci 8 V 1450 r.

Osiągnięcia To Sejonga

 

 • Druk
  W celu rozpowszechnienia książek rozbudował drukarnie swego ojca. Wprowadził ruchomą czcionkę na wiele lat przed Gutenbergiem.
 • Han-gul („Wielkie Litery”)
  Wymyślił alfabet składający się z 28 liter. Litery te były uformowane na kształt narządów mowy.
 • Pałac uczonych-Chiphyonjon
  Utworzył elitarny ośrodek naukowy, w którym promowano literaturę, sztukę i naukę. Pracowało tam 22 najwybitniejszych uczonych z całej Korei.
 • Egzamin Kwango
  Wprowadził egzamin odbywający się co 3 lata, na którym wybierano 33 uczonych cywilnych i 33 wojskowych których zadaniem była służba w pałacu króla. Egzamin miał dodatkowo za zadanie promowanie samorodnych talentów.
 • Muzyka
  Sejong nakazał odbudowę tradycyjnych instrumentów koreańskich, a także wyznaczył uczonego, którego zadaniem było projektowanie nowych instrumentów.
 • Reforma systemu podatkowego i ziem
  Zróżnicował podatki w zależności od jakości gleb majątków ziemskich, ich wielkości i plonów.
 • Wynalazki
  • Sekstant
  • Zegar wodny
  • Zegary słoneczne (różne rodzaje w zależności od zastosowania)
  • Opadomierz
  • Miernik stanu wilgotności gleby
  • Kalendarz (dopracowanie na gruncie matematyki)
 • Nauka
  Rozwijał matematykę, a na jej bazie fizykę i astrologię.
 • Zabezpieczenia terytorialne
  Opracował plany wojskowe do odparcia najeźdźców i piratów japońskich, oraz stworzył system prewencji inwazji, który zastosował w praktyce.