Zjawisko oporu falowego, Liczba Macha

Liczba MachaOpór falowy to zjawisko określane dodatkową siłą oporu ciśnienia, które powstaje przy poddźwiękowych prędkościach przekraczających krytyczną prędkość oraz przy prędkościach naddźwiękowych, gdzie uwidacznia się skokowa zmiana ciśnienia w pobliżu określonego poruszającego się obiektu. Ta dodatkowa siła skierowana jest w kierunku przeciwnym do kierunku lotu.
Zjawisko oporu falowego można zmniejszyć poprzez odpowiednie ukształtowanie i ukierunkowanie części czołowej czy części wystających (np. skrzydeł) określonego pocisku czy maszyny.
Lot wykonywany z dużą prędkością powoduje zmiany w cyrkulacji powietrza i w ciśnieniu panującym wokół skrzydeł samolotu. W związku z tym siła nośna coraz bardziej się zmniejsza a opór analogicznie rośnie. Wszystko to za sprawą fali uderzeniowej, która może mieć dosyć niekorzystny wpływ na samolot, dlatego też samoloty przeznaczane do latania w dużych prędkościach muszą uprzednio zostać odpowiednio zaprojektowane i stworzone, aby prędkość taka nie była dla nich szkodliwa.


Główne pojęcia

W związku z pojęciem oporu falowego funkcjonuje kilka zasadniczych pojęć, które w kwestii tej mają istotne znaczenie:

1. Prędkość dźwięku – miara prędkości dotycząca rozchodzenia się w określonym ośrodku fal dźwiękowych. Prędkość taka maleje wraz ze wzrostem wysokości lotu, co spowodowane jest spadkiem ciśnienia atmosferycznego oraz spadkiem temperatury powietrza. Standardowa prędkość dźwięku w przypadku powietrza wynosi 340m/s.

2. Bariera dźwięku – zjawiska zachodzące w przypadku prędkości lotów bliskich prędkości dźwięku. Jeżeli otrzymana prędkość wynosi dokładnie tyle, ile prędkość dźwięku, nie dzieje się nic, co miałoby zwrócić czyjąkolwiek uwagę.

3. Liczba Macha – jest liczbą określającą stosunek prędkości danego obiektu do prędkości dźwięku. Nazwa ta pochodzi od fizyka austriackiego pochodzenia – Ernesta Macha.
Wzór na obliczenie liczby Macha przedstawia się następująco:

M = v/a

m – liczba Macha
v – prędkość obiektu
a – prędkość dźwięku

4. Lokalna liczba Macha – prędkość przepływu powietrza nad określonym punktem lub powierzchnią samolotu. Największa lokalna liczba Macha przedstawia się przy największej grubości profilu skrzydła.

5. Krytyczna liczba Macha – jest to miara prędkości, podczas której lokalna liczba Macha przekracza wielkość prędkości dźwięku.

6. Liczba Macha Wolnego Strumienia Powietrza – prędkość przepływu powietrza przy takiej odległości od samolotu, gdzie nie ma ona jakiegokolwiek wpływu ani na maszynę, ani na jej ruch.