Nauki ścisłe a technika

techJaką szkołę wybrać i czym kierować się przy podejmowaniu tej ważnej decyzji? Alternatywą do tak popularnych liceów może być technikum.

Jeszcze nie tak dawno dużą popularnością cieszyły się licea ogólnokształcące. Ceniono je za wysoki poziom kształcenia oraz świetne przygotowanie do dalszych studiów. Minusem popularnych ogólniaków jest jednak to, że kończący ją młodzi ludzie nie mają żadnego zawodu i bez dalszych studiów ich kariera zawodowa staje pod wielkim znakiem zapytania. Alternatywą były równie popularne szkoły zawodowe, w których po trzech latach nauki uczeń zdobywał zawód. Minus? Brak wykształcenia ogólnego i utrudniony proces kontynuacji nauki.
Dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zdobyć konkretny zawód nie tracąc jednocześnie szansy udania się na dalsze studia, są szkoły techniczne. Kształcą one w tych zawodach, na które istnieje największe zapotrzebowanie na rynku pracy.

Technikum swym uczniom daje wiele możliwości. Najważniejsze jest oczywiście odpowiednie przygotowanie zawodowe i to na przedmioty zawodowe kładzie się w tych szkołach ponadgimnazjalnych największy nacisk. Co najważniejsze – proces kształcenia zawodowego nie odbywa się w tych szkołach kosztem kształcenia ogólnokształcącego. Uczniowie technikum mogą przystąpić do matury, a po jej zdaniu – do egzaminów wstępnych na studia.
Technikum uczy przede wszystkim zawodu. Przedmioty zawodowe uzależnione są od rodzaju szkoły:

  • W przypadku technikum hotelarskiego będą to przede wszystkim przedmioty związane z hotelarstwem, turystyką oraz podstawami żywienia. Duży nacisk w tego typu szkołach kładzie się na naukę języków obcych.
  • W technikum gastronomicznym najważniejsze są przedmioty związane z podstawami żywienia, dietetyką oraz kelnerstwem.
  • Uczniowie decydujący się na naukę w technikum ekonomicznym muszą nastawić się na naukę przedmiotów związanych z bankowością, finansami i zarządzaniem, a także z matematyką.
  • Ci, którzy wybiorą technikum budowlane uczyć będą się m.in. podstaw budownictwa oraz projektowania, a także organizacji robót budowlanych.

Wysoki poziom kształcenia zawodowego oraz zajęcia praktyczne sprawiają, że absolwenci szkół technicznych są świetnie przygotowani do pracy w swym zawodzie. Ci, którzy przystąpią do matury, mają otwartą drogę do dalszej nauki. Mogą dokształcać się w licznych szkołach pomaturalnych lub wybrać studia o dowolnym kierunku i zdobyć drugi zawód dla siebie.