Przedmioty ścisłe w technikum budowlanym

Zawód technika budownictwa cieszy się dużą popularnością. Jak wynika z najnowszych badań, jest to zawód potrzebny zarówno w kraju, jak i za granicą. Technikum budowlane to szkoła dająca szansę na dobrą pracę, ale wymagająca.

budowlankaAby z powodzeniem przejść przez czteroletni cykl kształcenia należy być dobrym z matematyki oraz fizyki. Te dwa przedmioty ogólnokształcące są bardzo ważne dla przyszłego technika budownictwa.
Nauka w technikum budowlanym trwa cztery lata. Kończy się ona egzaminem zawodowym oraz maturą. Zdana matura otwiera z kolei drogę do dalszej edukacji na wyższych uczelniach. I choć wskazany kierunek studiów to architektura, wiele osób kończy studia i zdobywa nowy zawód, nie mający nic wspólnego z budownictwem.
Oprócz przedmiotów ogólnokształcących w technikum budowlanym ważną rolę odgrywają przedmioty zawodowe. Mają one przygotować przyszłych absolwentów technikum budowlanego do:

  • organizowania oraz prowadzenia prac budowlanych,
  • opracowywania dokumentacji budowlanej,
  • sporządzania kosztorysów,
  • kontroli i oceny wykonywanych prac.

Ważnymi przedmiotami są tu podstawy budownictwa, technologia budownictwa, kosztorysowanie oraz podstawy projektowania. Ważnym elementem w procesie kształcenia jest umiejętność sporządzania rysunków technicznych. Niezbędna do wykonywania tego zawodu jest także wiedza związana z konstrukcjami oraz instalacjami budowlanymi. Przyszli technicy muszą również opanować podstawowe zasady organizacji robót budowlanych.
Dla przyszłego technika budownictwa bardzo ważnym elementem w całym cyklu kształcenia jest praktyka zawodowa. Praktyki uczniowie odbywają w takich miejscach, jak pracownie projektowe, wytwórnie materiałów i wyrobów budowlanych oraz w administracji budynków. Oczywiście ważną częścią zajęć praktycznych są zajęcia organizowane bezpośrednio na terenie budowy. Ponieważ wielu absolwentów popularnych budowlanek szuka pracy poza granicami kraju, dużą rolę odgrywa język obcy zawodowy.
Technikum budowlane daje swym uczniom możliwość zdobycia tytułu technika budownictwa przy jednoczesnym zdobyciu specjalizacji. Najpopularniejsze specjalizacje w tego typu szkołach to:

  • budownictwo jednorodzinne,
  • nowoczesne technologie w budownictwie,
  • nowoczesne budownictwo drewniane.

Po ukończeniu nauki można podjąć pracę zawodową lub kontynuować naukę na studiach wyższych. Wielu absolwentów technikum budowlanego znajduje zatrudnienie na budowie w Polsce, wielu – za granicą. Część absolwentów takiej szkoły podejmuje pracę w firmach zajmujących się produkcją materiałów budowlanych. Niektórzy podejmują się prowadzenia własnej firmy związanej z branżą budowlaną. Ci, którzy postanawiają kontynuować naukę na studiach, zazwyczaj wybierają kierunki techniczne.

Źródła: www.grupanoster.pl