content top

Jak osiągnąć lepsze wyniki w nauce?

Jak osiągnąć lepsze wyniki w nauce?

Jest jedno pytanie, które wśród uczniów i studentów pojawia się wyjątkowo często. Albo przed egzaminami, albo w trakcie poznawania nowej partii „nudnego” materiału. Pytanie to brzmi: “dlaczego się tego uczymy?”, “po co nam to potrzebne?”. I na to zagadkę nie dostają zwykle odpowiedzi… Kiedy byłeś małym dzieckiem i przed Twoimi oczami pojawiał się Misiu, albo jakaś inna zabawka czy twarz, Twoja ręka z...

Więcej

Spojrzenie w przyszłość nauki

Spojrzenie w przyszłość nauki

Uczyć się tak, aby wiedza zdobywała się sama, a my nie przemęczali się i mieli jeszcze czas na własne sprawy (choćby grę na komputerze lub w piłkę nożną) to marzenie każdego dziecka czy studenta. O ile jednak dawniej pozostawało ono wyłącznie w sferze dziecięcych marzeń, obecnie wcale nie jest to niemożliwe. Wszystko to za sprawą badań, jakie naukowcy od lat prowadzą nad budową i funkcjonowaniem najważniejszego z...

Więcej

Pitanologia a Neuro-Lingwistyczne Programowanie cz.5

Pitanologia a Neuro-Lingwistyczne Programowanie cz.5

Tak to sceptycy zanegowali podstawy dialektyki i logiki. Zanegowali oni także szczegółowe koncepcje teologiczne, przyrodnicze, matematyczne i etyczne wykazując, że w obrębie tych dziedzin nic pewnego nie da się twierdzić. Na przykład z ważnym pojęciem przyczyny i rozumowaniem teleologicznym rozprawili się tak: Pojęcie przyczyny jest pojęciem wewnętrznie sprzecznym gdyż można ją ujmować na trzy sposoby: jako jednoczesnej...

Więcej

Pitanologia a Neuro-Lingwistyczne Programowanie cz.4

Pitanologia a Neuro-Lingwistyczne Programowanie cz.4

Słowo „logika” pochodzi od greckiego „logos” – a więc właśnie „słowo”. Była to wiedza o słowach, przynajmniej w swych początkach. Arystoteles poświęcił pięć ksiąg problemom logicznym. Zasadniczą wiedzę o logice wyraził w Analitykach (dwie księgi). Sztuce prowadzenia sporu i dowodzeniu prawdopodobnemu poświęcił Topiki (od „topoi” – miejsca), w których zebrał ponad trzysta osiemdziesiąt oczywiście...

Więcej

Pitanologia a Neuro-Lingwistyczne Programowanie cz.3

Pitanologia a Neuro-Lingwistyczne Programowanie cz.3

Uczniami sofistów i Sokratesa byli cynicy. Założycielem szkoły był Antystenes z Aten, który w duchu sensualizmu głosił, że poznanie jest ograniczone do postrzeżeń, z których wyprowadza się trafny domysł połączony z tłumaczeniem. Zdecydowanie odróżniał istniejące, konkretne rzeczy od słów, którym odmawiał atrybutu rzeczywistości. Można go więc uznawać za prekursora odróżniania „mapy od terytorium”....

Więcej

Pitanologia a Neuro-Lingwistyczne Programowanie cz.2

Pitanologia a Neuro-Lingwistyczne Programowanie cz.2

Kontynuatorami erystyki byli sofiści. Najznamienitszym przedstawicielem tego nurtu był Protagoras. Sensualista – gdyż twierdził, że prawdę poznajemy przy pomocy zmysłów. Relatywista – gdyż uznawał, że prawda dla każdego człowieka może być inna. Konwencjonalista – gdyż uznawał, że pewne prawdy uchodzą powszechnie za prawdziwe na mocy umowy, czyli konwencji. Pragmatyk – gdyż uznawał, że prawdę jednego człowieka...

Więcej
content top